union-site

UNION-fond investerer i sykehjem på Nordstrand

UNION Real Estate Fund III har kjøpt Midtåsenhjemmet av Obligo Real Estate.

Midtåsenhjemmet er et sykehjem på ca. 8 000 kvm med flott beliggenhet på Nordstrand. Eiendommen er leid ut til Oslo Kommune som har drevet sykehjemmet siden bygget ble ferdigstilt i 2004.

Selger av eiendommen er Obligo Real Estate på vegne av Blackstone. Newsec og BAHR har bistått selger som henholdsvis salgs- og juridisk rådgiver, mens kjøper har fått bistand av Wiersholm som juridisk rådgiver.

Transaksjonen ble gjennomført 31. mars 2022.

Om UNION Real Estate Fund III
UREF III ble etablert i 2020 i regi av UNION Eiendomskapital, med en samlet egenkapital på 2,2 mrd. Fondet har en investeringshorisont på 8 år, målsatt belåningsgrad på 60% og sikter mot en forventet avkastning på 15 - 17 % p.a. Inkludert Midtåsen er det foreløpig åtte investeringer i Fondet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Even Moe, daglig leder UNION Eiendomskapital
telefon: +47 982 18 792, e-post: moe@union.no