union-site

UNION-fond kjøper kontorbygg i Oslo sentrum

UNION Core Real Estate Fund har kjøpt Akersgata 1-5 i Oslo sentrum av T H Holm Eiendom AS og TorKap AS.

Eiendommen på ca. 4 500 kvm ligger like ved Christiania Torv og har umiddelbar nærhet til Stortinget, Aker Brygge og Kvadraturen for øvrig. Akersgata 1-5 er et flerbrukerbygg som huser leietakere innen kontor og handel, hvor ca. 40% av leieinntektene er fra offentlige aktører.

Malling har vært megler i transaksjonen, og BAHR har bistått som kjøpers juridiske rådgiver. Selger har vært representert av Advokatfirmaet Ro Sommernes som juridisk rådgiver.

UNION overtok eiendommen 30.06.2021.

Om UNION Core Real Estate Fund

Fondet ble etablert i 2016 i regi av UNION Eiendomskapital. Fondet har lang investeringshorisont, er ubelånt og sikter mot en forventet årlig avkastning på 5 - 7 %.  Investeringsstrategien er sentrert i den mest likvide delen av eiendomsmarkedet; Stor-Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Fondet investerer i eiendom med stabil og langsiktig kontantstrøm, hovedsakelig innen kontor, undervisningsbygg, helse- og idrettsrelaterte eiendommer samt stabile kombinasjonseiendommer. Fondets investorer er institusjonelle, i hovedsak offentlige og private pensjonskasser.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Even Moe, daglig leder UNION Eiendomskapital
t: +47 982 18 792, e: moe@union.no

Anders Pedersen, fund manager UNION Core Real Estate Fund
t: +47 930 13 761, e: pedersen@union.no

  • investere