union-site

UNION gjør tilpasninger

Situasjonen som Norge og verden befinner seg i nå, berører oss alle. Vi er i en ekstraordinær og utfordrende situasjon.

I UNION Gruppen tar vi situasjonen svært alvorlig og har gjort tilpasninger. Vi håper og tror at dette bidrar til å begrense smittespredningen, samtidig som vi ivaretar kundenes behov så langt det lar seg gjøre.

Begrensning av smittespredning

Alle våre ansatte tar sitt samfunnsansvar og bidrar til den nasjonale dugnaden med å redusere smittespredning. Vi forholder oss til kommunale og nasjonale retningslinjer for smittevern. For ansatte betyr det blant annet utstrakt bruk av hjemmekontor, reiseforbud, digitale møter, ingen felles arrangementer og ingen bruk av kollektivtransport.

Full drift i alle avdelinger

UNION har et robust og skybasert IT-miljø som gjør at vi har i full drift i alle avdelinger, uavhengig av lokasjon. Alle våre ansatte er tilgjengelige per telefon eller via digitale kommunikasjonskanaler.

I UNION Norsk Næringsmegling er alle utleie- og transaksjonsprosessene digitale, noe som innebærer at alle eiendommene vi jobber med har prospekter på union.no.

UNION Eiendomskapital er operativ både i kapital- og eiendomsforvaltningsteamene. Situasjonen for eiendommene følges tett. Vi vil søke å finne ordninger for leietakere i porteføljene som får utfordringer. Det er naturlig å gi noe informasjon til investorene i forbindelse med første kvartalsrapportering.

Analyseteamet vil de kommende dagene og ukene intensivere sin dekning av eiendomsmarkedet. Slå på tråden til en av våre analytikere dersom du ønsker en markedsprat.

Ta kontakt

Vi i UNION står klare til å bistå i denne utfordrende situasjonen. Ikke nøl med å ta kontakt med oss via telefon eller i digitale kanaler. Vi er her for dere. 

Besøk oss her