union-site

UNION Gruppen: kredittfond gjennomfører første transaksjon

I et eiendomsmarked preget av store gjeldsforfall og et krevende kapitalmarked fikk UNION Gruppen som første aktør i Norge konsesjon til å utstede private direktelån til bedrifter. Nå har kredittfondet UREC bistått med refinansieringen av et obligasjonslån på totalt NOK 770 mill.

I tett samarbeid med BN Bank har UREC satt sammen en attraktiv og langsiktig finansieringspakke til et moderne logistikkbygg på Vestby.

-       Dette er en vinn-vinn-situasjon der låntager sikrer en lang og fleksibel finansiering til en konkurransedyktig samlet rentekostnad og størrelsen på låneutmålingen medfører at eierne ikke behøver å tilføre ytterligere egenkapital i forbindelse med refinansieringen, sier Christoffer Hæhre, Managing Director for kredittfondet.

BN Bank tilbyr totalt NOK 575 mill. av refinansieringen, mens UREC har fasilitert for ytterligere NOK 160 mill. Det øvrige dekkes av eksisterende kontantbeholdning. Lånet har totalt fem års løpetid, og i tråd med fondets strategi vil det være privat og ikke omsettbart.

-       Vi får en solid pantepakke og god løpende avkastning på lånet. Alt i alt en attraktiv risk/reward som er i tråd med fondets strategi, sier Christoffer Hæhre.

Logistikkbygget fra 2020 er et grønt bygg med energiklasse A. Det vil si at det produserer mer energi enn det forbruker. Det passer godt inn i kredittfondets profil. UREC har et sterkt fokus på ESG og klassifiseres som lysegrønt under Artikkel 8.

Transaksjonen er et godt eksempel på samarbeidet mellom bank og kredittfondet som gir muligheter til å strukturere gjeld på en måte få andre kan tilby.

-       Vi er veldig fornøyde med kvaliteten på investorene som har tegnet seg i fondet. Disse består i hovedsak av langsiktig pensjonskapital og family office med omfattende eiendomskompetanse. Nå ser vi frem til å bistå i flere spennende prosjekter i tiden fremover, sier Christoffer Hæhre.


For ytterligere informasjon, kontakt:

Christoffer Hæhre, Managing Director UNION Real Estate Credit

Mail: haehre@union.no

Mob: 95931585


Om UNION Gruppen:

Vi har siden oppstarten i 1984 etablert oss som et av Norges ledende selskaper innen næringseiendom. Gjennom denne perioden har vi utviklet oss fra å være en ren næringsmegler til å bli et komplett eiendomshus innen kapitalforvaltning, næringsmegling og analyse. Vårt mål er å være den foretrukne eiendomspartneren for investorer, gårdeiere, leietakere og samarbeidspartnere. 

UNION Gruppen består av tre pilarer: UNION Kapitalforvaltning, UNION Næringsmegling og Analyse. Gruppen er eid og drevet av aktive partnere og ledes av Endre Folge.

Om markedet for private direktelån:

  • Det internasjonale markedet for private debt (privat kreditt) har vokst fra USD 250 milliarder i 2010 til USD 1,4 trillioner i 2022.
  • Fra 1. januar 2023 ble EU-regelverket om europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF) innført i Norge. Det tillater forvaltere av alternative investeringsfond (AIF-fond) å yte private lån, utenfor det tradisjonelle bank- og obligasjonsmarkedet. 
  • Privat kreditt underlagt ELTIF representerer en alternativ finansieringskilde for prosjekter med behov for fleksibel og langsiktig kapital.
  • Som første aktør i Norge har UNION Gruppen fått tillatelse av Finanstilsynet til å utstede private direktelån.
  • Fondet fokuserer på utlån til et bredt spekter av næringseiendom, særlig i de største byregionene i Norge.
  • Fondsproduktet er tilpasset behovene til forskjellige typer profesjonelle investorer, som pensjonsfond, liv- og forsikringsselskaper, stiftelser og family office.
  • Fondet har sterkt fokus på ESG og klassifiseres som lysegrønt under Artikkel 8.