union-site

UNION Gruppen lanserer fond innen Private Debt

Som første aktør i Norge har UNION Gruppen fått konsesjon til å utstede private direktelån til bedrifter. Eiendomshuset utvider med det fondstilbudet med et kredittfond. Det nye produktområdet vil tilby private og skreddersydde finansieringsløsninger til eiendomsselskaper i Norden.

"Vi er inne i en internasjonal megatrend der vi ser en tydelig rotasjon fra bank til ikke-bank, og der markedet for privat kreditt vokser i et raskt tempo. Norge har ikke tidligere tatt del i denne utviklingen på grunn av et særnorsk bankmonopol for direktelån", sier Endre Folge, partner og CEO i UNION Gruppen.

Markedsvinduet for alternative gjeldstilbydere forventes å gi attraktive muligheter for investorer, samt dekke et stort behov blant bedriftene.

"UNION Gruppen åpner, som første aktør i Norge, for investeringer i privat kreditt for bedrifter. Ved at våre kunder nå også kan investere i gjeldsfond, styrkes vår posisjon som et komplett eiendomshus. Det er en naturlig videreutvikling av oss som selskap", sier Endre Folge.

Hurtig økende renter, knapphet på kapital, svakere makroøkonomiske utsikter og store gjeldsforfall preger markedet for næringseiendom. Kredittfondet vil fungere som en alternativ finansieringskilde og en kompetent, langsiktig partner for selskaper som opererer i dette markedet.

"Til tross for at kapitalsituasjonen for deler av eiendomssektoren er krevende, ser vi at leiemarkedet jevnt over er robust. Hovedutfordringen knytter seg til fallende verdier og økte rentekostnader, noe som gir likviditetsutfordringer i forbindelse med drift samt å refinansiere gjeld", sier Bjørn Henningsen, partner og en av grunnleggerne i UNION Gruppen.

Kredittfondet forvaltes av et erfarent investeringsteam som inkluderer nøkkelpersoner fra selskapets kapitalforvaltning og ledelse. Til å lede arbeidet har UNION Gruppen hentet inn Christoffer Hæhre som har lang og bred erfaring fra kredittmarkedet. Han kommer fra stillingen som direktør i Investment Banking- avdelingen til Carnegie og har før dette jobbet flere år med utlån til næringseiendomskunder i SEB.

"Vi etablerer et nytt investeringsprodukt i Norge, og vi tror timingen er særdeles god. Fondet har en unik mulighet til å vurdere og håndtere risiko gitt UNION Gruppens lange og suksessfulle historikk innen næringseiendom samt ledende analyse og forvaltningsapparat", sier Christoffer Hæhre, partner i UNION Gruppen og managing director for kredittfondet.

"Minimum 70 prosent av fondets direktelån vil være sikret, noe som gir en attraktiv balanse mellom risiko og avkastning, og som vil passe godt for langsiktige, profesjonelle investorer. Investert kapital vil settes i arbeid umiddelbart", sier Christoffer Hæhre.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Endre Folge, CEO UNION Gruppen

Mail: folge@union.no

Mob: 95035960

Christoffer Hæhre, Managing Director UNION Kredittfond

Mail: haehre@union.no

Mob: 95931585

Om markedet for privat kreditt:

  • Markedet for direktelån har vokst fra USD 250 milliarder i 2010 til USD 1,4 trillioner i 2022.
  • Fra 1. januar 2023 har EU-regelverket om europeiske langsiktige investeringsfond (ELTIF) blitt innført i Norge som tillater AIF-forvaltere (alternative investeringsfond) å yte direktelån. 
  • ELTIF'ene er ment å representere en alternativ finansieringskilde for prosjekter med behov for fleksibel og langsiktig kapital.
  • Som første aktør i Norge har UNION Gruppen fått tillatelse av Finanstilsynet til å utstede private direktelån.
  • Fondet vil fokusere på utlån til et bredt spekter av næringseiendom, særlig i de største byregionene i Norge.
  • Fondsproduktet innehar en rekke nyvinninger og er tilpasset behovene til forskjellige typer profesjonelle investorer, som pensjonsfond, liv- og forsikringsselskaper, stiftelser og family office.
  • Fondet vil ha sterkt fokus på ESG og klassifiseres som lysegrønt under Artikkel 8.
  • Kreditt