union-site

UNION har hentet 2,2 mrd. til sitt nye value-add fond og investerer i studentboliger i Trondheim


UNION Real Estate Fund III har hentet 2,2 mrd fra norske og internasjonale investorer til sitt value-add fond. Fondet har allerede gjennomført tre investeringer og har nå kjøpt Elgesetergate 21 i Trondheim sammen med Spleismark Campus og Traaseth Property. UNION Real Estate Fund III er ankerinvestor i prosjektet.

Eiendommen omtales som 360 Campus og er et nybygg cirka 200 meter fra hovedbygget  til NTNU i Trondheim, som er Norges største universitet. 360 Campus er ca. 8 200 kvm og består av 228 topp moderne studenthybler med attraktive fellesarealer, samt en dagligvare (Coop Extra) på bakkeplan. Nybygget ferdigstilles i disse dager og er innflytnings klart i løpet av sommeren 2021. 

Eiendommen har en strategisk beliggenhet på campuset til NTNU hvor det skal investeres mer enn NOK 20 mrd. i Trondheims innovasjonsmiljø de neste 10 årene gjennom NTNUs campussamling, etableringen av et innovasjons distrikt og utviklingen av Ocean Space Centre med mer. Investeringen er den første i studentboligsegmentet i value add fondene våre.

Studentboliger har blitt et stadig viktigere investeringssegment i det europeiske eiendomsmarkedet. I Norge er denne delen av eiendomsmarkedet umodent, noe vi tror kommer til å endre seg i årene som kommer. I tillegg har det lenge vært underdekning av studentboliger mange steder kombinert med en vedvarende høy veksttakt i studentmassen, og derfor bør det være rom for flere private aktører, sier Lars Even Moe.

Transaksjonen er tilrettelagt av Pangea Project Finance i samarbeid med Traaseth Property. Wikborg Rein har bistått som juridisk rådgiver i prosessen. Selger av eiendommen er Rostinvest AS. Megler for transaksjonen har vært Norion Næringsmegling AS. Adnor Advokat AS har vært selgers juridiske rådgiver.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Even Moe, daglig leder i UNION Eiendomskapital
t: +47 982 18 792, e: moe@union.no

  • Investere