union-site

UNION har vært kjøpsrådgiver for en portefølje med 36 handelseiendommer

Slate kjøper en portefølje bestående av 36 handelseiendommer av MTB Gruppen.

En stor del av eiendommene i porteføljen ligger konsentrert rundt de to største byene i Norge, Oslo og Bergen. De to største leietakerne i porteføljen er Reitan konsernet og Coop Norge.

Transaksjonen ble gjennomført 31. Mars 2022 og har en verdi på over NOK 1,5 mrd.

Med denne transaksjonen har Slate Asset Management totalt 63 handelseiendommer i Norge.

Vi takker Sven Vollenbruch, Briain Morris og resten av teamet hos Slate Asset Management for tilliten samt Norne Securities, Schjødt, CMS Kluge, BER og KPMG Norway for en god prosess.


For mer informasjon, kontakt: 

UNOIN Norsk Næringsmegling
Preben Klausen
Klausen@union.no

Slate Asset Management
Karolina Kmiecik
Karolina@slateam.com