union-site

UNION inngår ESG-samarbeid

The Governance Group er valgt som samarbeidspartner for å utvikle en langsiktig satsing som styrker UNIONs ESG-håndtering.

ESG; miljø, samfunnsforhold og eierskapstyring er de tre faktorene som brukes til å måle bærekraft og etiske parametere. The Governance Group er engasjert for å kartlegge hvordan UNION skal integrere ESG-hensyn på overordnet gruppenivå og i forretningsområdene kapitalforvaltning, næringsmegling og analyse.  

UNIONs oppdrag er å skape verdier av eiendom. Arbeidet med ESG er en viktig premiss for å lykkes med verdiskapning i dag. 

ESG policy for UNION Eiendomskapital er klar. Den kan lastes ned under. 

   
Om The Governance Group
The Governance Group er et ledende analyse-og-rådgivningsselskap på risikohåndtering, ESG-rapportering og strategiutvikling. The Governance Group utgir hvert år rapporten «Bærekraft på børs» der de 100 største selskapene på Oslo Børs rangeres etter hvor godt de rapporterer på ESG. Les mer her.

  • ESG
  • Eiendom