union-site

UNION Kapitalforvaltning etablerer kontor i Zürich

UNION Kapitalforvaltning etablerer kontor i Zürich. Vi ønsker å være tett på etablerte fondskunder og potensielle nye investorer som vi ser er godt representert i området, sier Lars Even Moe, leder av UNION Kapitalforvaltning innen næringseiendom.

UNION Kapitalforvaltning, en del av UNION Gruppen, tilbyr fond innen næringseiendom, boligutvikling og kreditt.

-          Tradisjonelt har vi hentet cirka 50 prosent av kapitalen fra utenlandske investorer til våre value-add fond, og vi ser en økende interesse for eiendom fra etablerte forvaltere. Nå har også en del av kundegrunnlaget flyttet, og da er det bra å kunne få en ny base til teamet vårt som henter kapital til alle våre fond, sier Kristian Bartnes, leder for IR og Kapitalinnhenting i UNION Kapitalforvaltning.

Selskapet har tillatelse fra Finanstilsynet til å forvalte alternative investeringsfond (AIF) og investerer kapital på vegne av pensjonskasser, store institusjoner og private profesjonelle investorer. Tjenestene inkluderer blant annet kapital- og eiendomsforvaltning.

UNION Kapitalforvaltning forvalter i dag en portefølje av eiendomsfond med verdi på 21 milliarder med ulike risikoprofiler og avkastningsmål. Selskapet tar helhetlig ansvar for alle fagområder i fondsmandater, herunder kjøp, drift, kommersiell og teknisk forvaltning, utvikling og salg av eiendom.

-          I tråd med videreutviklingen av UNION Gruppen som eiendomshus og kapitalforvalter ser vi at det er nødvendig å styrke tilstedeværelsen utenfor Norge, sier Endre Folge, administrerende direktør i UNION Gruppen

 Om UNION Gruppen

Vi har siden oppstarten i 1984 etablert oss som et av Norges ledende selskaper innen næringseiendom. Gjennom de snart 40 årene har vi utviklet oss fra å være en ren næringsmegler til å bli et komplett eiendomshus innen kapitalforvaltning, næringsmegling og analyse. Vårt mål er å være den foretrukne eiendomspartneren for investorer, gårdeiere, leietakere og samarbeidspartnere. 

UNION Gruppen består av tre pilarer: UNION Kapitalforvaltning, UNION Norsk Næringsmegling og Analyse. Vi er eid og drevet av aktive partnere i selskapet. I dag utgjør vi 53 ansatte og ledes av Endre Folge.

  • Kapitalforvaltning