union-site

UNION kjøper Bonava Norge: Overtar 350 leiligheter under bygging og en tomtebank på 3 600 boliger

Oslo, 12. juni 2023 – UNION Residential Development og UNION Eiendomskapital UREF IV har inngått avtale om å kjøpe Bonava Norge fra Bonava AB med hovedkontor i Stockholm i Sverige. Kjøpesummen er 1,5 milliarder og målet er at transaksjonen skal være sluttført i løpet av 3. kvartal 2023. Bonava har ca. 350 leiligheter under bygging og en tomtebank på nærmere 3.600 boliger som skal utvikles over de neste årene.

- Vi vil nå sikre videreføring og ferdiggjøring av de 350 prosjektene som er under bygging. Videre vil vi gå i gang med videreutviklingen av Bonavas tomtebank, sier Baard Schumann som er partner og adm. direktør i UNION Residential Development. Boligene og tomtebanken er hovedsakelig lokalisert rundt byregionene i Oslo- og Bergen. Han ser nå frem til å bli kjent med selskapet.

Kjøpet av Bonava Norge er en av UNION Residential Development første investeringer og markerer dermed at fondet nå har startet å investere i markedet. UNION Residential Development blir sammen med investeringsfondet UNION Eiendomskapital UREF IV de nye eierne av Bonava Norge. UREF IV er et value-add fond etablert i 2022 som hovedsakelig investerer i de største byregionene i Norge.

- Vi ser at det er mange attraktive kjøpsmuligheter av både tomter og boligutviklingsselskaper i dagens marked, sier Baard Schumann. Han sier videre at det vil være et stort behov for nye boliger i de store byene og tettstedene rundt om i Norge i årene som kommer. Her ønsker vi å være aktive i markedet.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget godkjennelse av Konkurransetilsynet.

UNIONs rådgivere i transaksjonen har vært Advokatfirmaet Thommessen på juridisk og RSM Norge på finansielle forhold.

For ytterligere informasjon:
Baard Schumann, partner/adm. direktør, UNION Residential Development, mobil 940 80 000, e-post: bs@union.no

Kort om UNION Residential Development:
UNION Residential Development (URD) investerer i boligutviklingsprosjekter og boligutviklingsselskaper i og rundt de største byene i Norge og Sverige. URD har nå omkring 4.000 boliger under utvikling. UNION lanserte sitt boligutviklingsfond høsten 2022 og fondet forvaltes av UNION Residential Development Management AS som ledes av Baard Schumann. Forvalter eies av UNION Gruppen AS og Baard Schumann. UNION er en av Norges ledende eksperter på næringseiendom og tilbyr tjenester innen kapitalforvaltning, næringsmegling og analyse.

  • Bolig