union-site

UNION kjøper Grensen 3 og Thunes vei 2 i Oslo

UNION Real Estate Fund IV kjøper eierselskapet til Grensen 3 i Oslo sentrum og Thunes vei 2 på Skøyen fra Tryg Real Estate Invest Holding A/S i Danmark.

Porteføljen, som har et samlet areal på ca. 14 500 kvm, består primært av kontor og handelsarealer sentralt i Oslo. UNION ser et stort potensial for videreforedling av eiendommene, og kjøpet passer godt inn i selskapets investeringsstrategi. 

Grensen 3 er en karakteristisk Funkisgård oppført i 1933 med en svært sentral beliggenhet i Oslo Sentrum, og eiendommens nærhet til regjeringskvartalet fremheves som en viktig motivasjon for kjøpet.

Thunes vei 2 er en tradisjonell kontoreiendom med god parkeringsdekning på Skøyen i Oslo oppført i 1998. Eiendommen huser et relativt stort antall virksomheter, og representerer et attraktivt kontortilbud for små- og mellomstore leietakere vest for Oslo sentrum. 

UNION Real Estate Fund IV er et eiendomsfond etablert i 2022 med hensikt å investere i et bredt spekter av eiendom, primært i norske storbyer. Fondet forvaltes av UNION Eiendomskapital, en uavhengig kapitalforvalter med solid historikk fra det norske eiendomsmarkedet siden 2004.    

 Vi takker selger for handelen og Wikborg Rein, RSM, CBRE og Haavind som rådgivere i transaksjonen.

For ytterligere informasjon:
Lars Even Moe, Managing director, UNION Kapitalforvaltning, mobil 982 18 792 , e-post: moe@union.no 

  • Næringsmegling