union-site

UNION Norsk Næringsmegling og Arctic Securities lander stor porteføljetransaksjon

På vegne av Telenor og Telenor Pensjonskasse har UNION Norsk Næringsmegling og Arctic Securities i samarbeid landet salget av 85 utviklingseiendommer lokalisert i hele Norge.

Salget er del av Telenors program for forenkling og modernisering. Porteføljen består av eiendommer som det ikke vil være behov for etter at den planlagte kobbersaneringen er gjennomført. Transaksjonen vil bli gjennomført omkring 1. september og Telenor vil deretter leie tilbake de 85 byggene i sin helhet for en periode på inntil 5 år.

Kjøper er et industrielt investorkonsortium bestående av Fredensborg Bolig, Fredensborg, NorgesGruppen Eiendom, Joh. Johannson Eiendom og FagerStad Utvikling. Brutto eiendomsverdi i transaksjonen er NOK 1,4 milliarder inklusive et tilleggsvederlag knyttet til fremtidig utvikling og areal.

UNION og Arctic ønsker å takke Telenor og deres juridiske rådgiver Advokatfirmaet Haavind, samt kjøper og deres rådgivere Pareto Securities og Arntzen de Besche Advokatfirma, for et godt samarbeid gjennom prosessen. 

For mer informasjon, kontakt partner i UNION Norsk Næringsmegling Erlend Aagesen

  • Transaksjon