union-site

UNION og Baard Schumann etablerer boligutviklingsfond

UNION starter boligfondsatsning i samarbeid med Baard Schumann. Partene oppretter sammen et forvaltningsselskap hvor Schumann blir daglig leder. Fondet skal fokusere på boligutvikling i og rundt de største byene i Skandinavia.

UNION har de senere årene opplevd stor interesse rundt sin portefølje av eiendomsfond i markedet for næringseiendom. Nå anses tiden moden for å utvide fondsstrategien med et eget fond for boligutvikling. Det nye boligutviklingsfondet skal hente inn 2,5 mrd. kroner til investering i boligutvikling, i og rundt de største byene i Skandinavia. Fondet vil gjøre investeringer alene og søke samarbeid med finansielle partnere og andre eiendomsaktører.  

UNION har bygget seg opp til å bli et av Norges ledende selskap og en komplett leverandør innen megling, rådgivning og kapitalforvaltning i næringseiendom. De urolige markedene byr på mange gode investeringsmuligheter i årene som kommer. Spisskompetansen UNION har, og erfaringen med aktiv forvaltning, vil være viktigere enn noen gang. Vi har over tid sett på muligheten for å etablere oss innen bolig, og tidspunktet for å etablere et lettbent og fleksibelt boligutviklingsfond er nå svært god. Vi skal bruke bredden i vår eiendomskompetanse til å skape verdier, sier Endre Folge, CEO i UNION Gruppen

Baard Schumann blir daglig leder i det nye forvaltningsselskapet. Sammen med teamet i UNION skal han bygge videre på sin erfaring fra over 20 år som konsernsjef i store boligutviklere som Selvaag Bolig og Nordr. Schumann var sentral i børsnoteringen av Selvaag Bolig i 2012, og de seks påfølgende årene leverte selskapet en årlig avkastning på 18% til investorene.

Basert på UNIONs unike plattform innen eiendom, ser jeg frem til å kunne realisere min ambisjon om å bygge et kraftfullt selskap som kombinerer kapitalforvaltning og boligutvikling for å optimalisere portefølje og verdiutvikling. Jeg er stolt av å kunne gjøre dette sammen med UNION, som er ledende på aktivt eierskap innen eiendom. Vi starter arbeidet umiddelbart og har som mål å gjøre de første investeringene innen utgangen av 2022. Vi skal gripe mulighetene! sier Baard Schumann.

Vi er svært fornøyde med at Baard Schumann ønsker å bygge opp boligfondsatsningen sammen med oss. Hans unike erfaring og kjennskap til markedet for boliger, gjør oss godt posisjonert for å bygge opp et attraktivt produkt for våre investorer og partnere, fortsetter Folge.


UNION skal satse i flere nye segment

Kapitalforvaltningen i UNION tilbyr eiendom som investeringsklasse for profesjonelle kunder. Teamet på 30 personer forvalter en portefølje av eiendomsfond med en samlet verdi på over 21 milliarder Endre Folge tok over som CEO i UNION i august, og skal lede videreutviklingen av UNION innen nye segmenter.

Hurtig økende renter, svakere makroøkonomiske utsikter og omveltning av det geopolitiske bildet påvirker eiendomsmarkedet. UNION ser nå et stort potensial gjennom et enda skarpere fokus på det finansielle, og investeringsfond i nye fremtidsrettede vekstområder. UNION skal utvikles i dagens segmenter og samtidig utvide horisonten. Et naturlig sted å starte er der megatrender og eiendom møtes. Det nye boligfondet er et første steg i videreutviklingen av UNION, og vi ser nå på en rekke attraktive muligheter på egenhånd og sammen med potensielle samarbeidspartnere, sier Endre Folge, CEO i UNION Gruppen

For mer informasjon, kontakt Endre Folge eller Baard Schumann

  • Boligutvikling