union-site

UNION Real Estate Fund I realiserer fondets siste gjenværende eiendom

UNION Real Estate Fund I har solgt Kjelsåsveien 161 på Frysja i Oslo til Eiendomsspar.

Eiendommen som har et areal på ca. 17 500 kvm bygningsareal har en attraktiv beliggenhet i et utviklingsområde på Frysja. Eiendommen huser i dag kontorer, produksjonsfasiliteter og laboratorier for Abbott.

Kjelsåsveien 161 ble kjøpt av UNION Real Estate Fund I i 2015 og var siste gjenværende eiendom i fondet som har vært gjennom et aktivt år på salgssiden.

Transaksjonen ble gjennomført 20. januar 2022.

Selger har fått bistand av Malling & Co som salgsrådgiver og BAHR som juridisk rådgiver. Kjøper har fått bistand av Arctic Securities som tilrettelegger, Schjødt som juridisk rådgiver og BER som teknisk rådgiver.

Om UNION Real Estate Fund I
UNION Real Estate Fund I ble etablert i 2013 i regi av UNION Eiendomskapital, med en samlet egenkapital på 1,6 mrd. Fondet hadde en investeringshorisont på 8 år, målsatt belåningsgrad på 60% og et avkastningskrav på 15 - 17 % p.a. 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Lars Even Moe, daglig leder UNION Eiendomskapital
telefon: +47 982 18 792, e-post: moe@union.no

eller

Sigurd Stray, vise adm. dir. i Eiendomsspar
telefon: +47 9119 7979, e-post: ss@eiendomsspar.no