union-site

UNION Real Estate Fund II Holding kjøper kontorprosjektene Valle Wood og Valle View i Oslo for NOK 1,83 milliarder. Avtalen inkluderer også det resterende av NCCs regulerte areal på Valle.

UNION Real Estate Fund II Holding AS (UREF II) er et value add fond etablert og forvaltet av UNION Eiendomskapital AS.


-          Investeringen passer godt inn i UREF II sin investeringsstrategi, og vi ser frem til å arbeide videre med eiendommene sier Bjørn Henningsen, Partner i UNION Eiendomskapital.

Ved signering av avtalen er utleiegraden 87 prosent for Valle Wood og 69 prosent for Valle View. I forbindelse med salget vil NCC gi leiegarantier for ikke utleide arealer i fem år fra inntreden av hvert trinn. I tillegg til de to første prosjektene gjenstår cirka 27.000 kvadratmeter regulert areal for kontorer, inkludert 83 parkeringsplasser i siste del av prosjektet.

Helsfyr er et etablert kontorområde i Oslo og utviklingen av Valle er en del av den overordnede utviklingsplanen for området, som også inkluderer stadion for Vålerenga fotballklubb, servicetilbud, skole og rundt 300 boliger. Valle Wood og Valle View vil bli miljøsertifisert i henhold til det internasjonale systemet BREEAM, Excellent level.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjørn Henningsen, Partner i UNION Eiendomskapital
t: +47 908 22 797, e: henningsen@union.no

Lars Even Moe, Partner i UNION Eiendomskapital
t: +47 982 18 792, e: moe@union.no