union-site

UNION Real Estate Fund II selger kombinasjonseiendom i Oslo

UNION Real Estate Fund II har solgt Sven Oftedals vei 2-8 til et syndikat tilrettelagt av Colliers. Transaksjonen ble gjennomført som en «off-market» deal mellom partene.

Eiendommen på ca. 21 000 kvm har en attraktiv beliggenhet på Kalbakken i bydel Grorud med god adkomst fra innfartsårer som E6, Rv4 og Østre Aker vei. Eiendommen er et fleksibelt kombinasjonsbygg bestående av tre sammenbygde bygningskropper, utleid til totalt fem leietakere. På salgstidspunktet har eiendommen ca. 4 000 kvm ledig areal.

Kjøper har fått bistand av UNION Norsk Næringsmegling som kommersiell rådgiver mens Simonsen Vogt Wiig har bistått som juridisk rådgiver. Selger har fått bistand av Wikborg Rein som juridisk rådgiver.

Transaksjonen ble gjennomført 30. september 2021.

Om UNION Real Estate Fund II
UREF II ble etablert i 2016 i regi av UNION Eiendomskapital, med en samlet egenkapital på 2,5 mrd.. Fondet har en investeringshorisont på 8 år, målsatt belåningsgrad på 60% og et avkastningskrav på 15 - 17 % p.a. Sven Oftedals vei er den andre investeringen som realiseres fra UREF II, og fondet har seks gjenværende investeringer.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Even Moe, daglig leder UNION Eiendomskapital
t: +47 982 18 792, e: moe@union.no

  • investere
  • transaksjon