union-site
vimeo_video_preview

UNION Real Estate Fund II selger stor eiendom sentralt i Stavanger CBD

Ankerkvartalet er solgt til SVG Property AS, et selskap etablert av Pareto Securities.

Eiendommen har en attraktiv beliggenhet midt i Stavangers CBD og utgjør 28 400 kvm. fordelt på fem bygninger. Ankerkvartalet er et flerbrukerbygg og huser leietakere innen kontor, servering og handel, hvorav de største er DNB, Schjødt, Kufpec og Olivia. Eiendommen selges med noe utviklingspotensial.

UNION Norsk Næringsmegling har vært megler i transaksjonen, og Wiersholm har bistått som kjøpers juridiske rådgiver. Selger har vært representert av Arntzen de Besche som juridisk rådgiver.

Ny eier overtar eiendommen 20. januar 2022.

Daglig leder i UNION Eiendomskapital, Lars Even Moe, opplyser følgende om salget:

UNION Real Estate Fund II kjøpte eiendommen i september 2017, og salget av Ankerkvartalet er frem til i dag vårt største salg fra noe fond etablert av UNION. Vi har investert betydelige midler i leietakeroppgraderinger i vår eiertid, og har oppnådd vesentlig økte leienivåer for eksisterende og nye leietakere. Summen av dette har gitt en meget god verdiskapning for våre investorer. Ankerkvartalet er en eiendom i stadig utvikling og det er fortsatt mer som kan gjøres for å skape merverdi, og vi er trygge på at de nye eierne vil bidra til å utvikle eiendommen videre på god måte.  

Om UNION Real Estate Fund II
UREF II ble etablert i 2016 i regi av UNION Eiendomskapital, og hentet 2,5 mrd i egenkapital. Fondet har en investeringshorisont på 8 år, målsatt belåningsgrad på 60% og sikter mot en forventet avkastning på 15 - 17 % p.a.. Ankerkvartalet er den tredje eiendommen som realiseres fra UREF II, og fondet har nå fem gjenværende investeringer.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Lars Even Moe, daglig leder UNION Eiendomskapital
telefon: +47 982 18 792, e-post: moe@union.no

  • selge