union-site

UNION Residential Development gjør sin første investering

Union Residential Development AS (URD) har inngått avtale om eiendomskjøp- og samarbeid med Hermes Invest AS om utvikling av eiendommen Lervigsveien 14 i Stavanger.

Boligutviklingsfondet skal kjøpe og utvikle tomter, landområder og bygninger som har betydelig utviklingspotensiale, hovedsakelig til boligformål i- og rundt de største
byene i Skandinavia. Kjøpet av Lervigsveien 14, markerer starten på fondets satsing i boligmarkedet i Stavangerregionen.

Spilder brygge
Utviklingsprosjektet har fått navnet Spilder brygge og eiendommen er den siste ubebygde havnetomten i Stavanger øst som blir gjenstand for en reguleringsplan som
skal tilrettelegge for transformasjon og utvikling av ca. 350 boliger.
Spilder brygge vil skape en forbindelse mellom Spilderhaugparken og Tou scene-området med en sjøpromenade. Det vil i tillegg anlegges offentlig park og kvartalslekeplass
på eiendommen, ut over boliger og noe næringsareal. Reguleringsplanen inkluderer et felt for småbåthavn i tråd med kommunedelplan for småbåthavner i Stavanger.  

For mer informasjon om transaksjonen, kontakt Baard Schumann.

  • Boligutvikling