union-site

UNION Residential Development selger Romsåsveien 4 i Oslo

UNION Residential Development har solgt eiendommen, Romsåsveien 4, lokalisert i Grorud sentrum. Eiendommen ble oppført i 1984 og har betydelig potensial for å bli en del av en større områdeutvikling.

-Vi har valgt å selge eiendommen da den ikke er en strategisk eiendom i forhold til resten av eiendomsporteføljen, sier leder for Boligutviklingsfondet, Baard Schumann.

Rema 1000 er den største leietakeren og står for 90% av leieinntektene. Første etasje huser hovedsakelig dagligvareforretning, mens resterende arealer brukes til apotekvirksomhet og servering. Andre etasje inneholder mindre kontorer, garderober og tekniske rom. Bygningsmassen består av to etasjer med et samlet bruttoareal på ca. 2 037 kvadratmeter.

Grorud sentrum er identifisert som et prioritert stasjonsområde i Kommuneplan 2015, med en plan om høyere arealutnyttelse. Scala Eiendom AS, JM Norge AS, tidligere Bonava AS, ST1 Norge AS og EBY har samarbeidet om å utarbeide et felles planprogram med veiledende plan for offentlig rom, som ble innsendt til Oslo kommune i 2023.

Transaksjonen ble meglet av UNION Norsk Næringsmegling og kjøperen av eiendommen er selskap tilrettelagt av Pareto Securities.

  • Boligutvikling