union-site

UNION styrker teamet

UNION Gruppen opplever sterk vekst og innovasjon i flere forretningsområder, og har gjort flere nyansettelser og endringer internt i løpet av sommeren og høsten.

Johan Hamre tok over som daglig leder i UNION Eiendomskapital den 15. august.  Han har vært i UNION siden våren 2007 og har de seneste årene har han vært partner i UNION Eiendomskapital og leder for selskapets transaksjonsavdeling. Johan har studert økonomi, administrasjon og finans ved Handelshøyskolen BI, samt Real Estate Finance ved University of Amsterdam. Hamre overtar etter Bjørn Henningsen som forsetter som aktiv partner.  

- Dagens eiere av UNION Gruppen vil fortsette å arbeide med verdiskapning, relasjoner og inntektsbringende arbeid. Ansettelsen av Johan som ny daglig leder i UNION Eiendomskapital bidrar til UNIONs overordnede mål; å ha fokus på langsiktighet og bærekraft, sier CEO Øystein A. Landvik i UNION Gruppen.

Malin Øvrebø styrker økonomiavdelingen i UNION Eiendomskapital. Hun er ansatt for å  møte det økende behovet for økonomisk og finansiell rapportering til investorene i syndikatene og fondene. Malin har tidligere jobbet som regnskapsfører og revisor og har det siste halvåret vært utleid til et private equtiy selskap.

UNION Norsk Næringsmegling har ansatt Thor Olav Bogen som megler i utleieavdelingen. Sammen med et allerede slagkraftig utleieteam skal han være med å styrke UNIONs rolle som en ledende aktør i bransjen. Thor Olav har lang erfaring innen megling og markedsføring. Han har blant annet jobbet innen finans i mer enn 10 år, hvorav 9 år som aksjemegler i DNB Markets. Bogen har utdannelse fra Handelshøyskolen BI, Norges Markedshøyskole og Universite de Fribourg i Sveits.

- Vi ser frem til å få Thor Olav på laget. Han er en kunnskapsrik, engasjert og omgjengelig person som vil tilføre oss og våre kunder merverdi, sier Frithjof Foss, daglig leder i UNION Norsk Næringsmegling.

Ole Magnus Bjerke går over fra transaksjonsteamet i UNION Norsk Næringsmegling til UNION Project Management og skal jobbe som prosjektdirektør. 

Analysesjef Robert Nystad har ansatt Ann Kristin Aure som senioranalytiker på sitt team. Ann Kristin har flere års erfaring som analytiker innenfor næringseiendom, og har også jobbet som analytiker innenfor boligutvikling. Hun har bakgrunn som samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen. 

Marius Bye gikk fra utleieteamet i UNION Norsk Næringsmegling til analyseteamet i juni. Han jobber som junioranalytiker og har bachelorgrad i Økonomi og ledelse fra Handelshøyskolen BI.

- Vi er svært glade for at Ann Kristin og Marius skal styrke analyseteamet. Med deres erfaring og kompetanse vil de bli en viktig ressurs i analysearbeidet til UNION, sier Robert Nystad,

- Vi er glade for at vi tiltrekker oss ny kompetanse, i tillegg til at vi kan tilby verdifulle ansatte nye utfordringer internt. Vi gleder oss til at disse dyktige menneskene nå skal styrke UNION teamet. Vi har ambisjoner om vekst og innovasjon de neste årene og føler oss nå trygge på at vi er rigget for en spennende høstjakt, avslutter Øystein A. Landvik.

  • Ansettelser