union-site

Ragnhild Bøe

Trainee

Ragnhild Bøe er ansatt som trainee i UNION Gruppen og skal hospitere  på avdelingene analyse, kapitalforvaltning og næringsmegling i løpet av tolv måneder. Hun har mastergrad i finans og regnskap fra Copenhagen Business School. Ragnhild har tidligere erfaring fra Danske Bank, SEB og Equinor ved siden av studiene.

  • Gruppen
  • analyse