union-site

Heidi Bjercke

Office manager

Heidi Bjercke er office manager med hovedansvar for lokalene på Bolette Brygge, support, og resepsjon. Heidi har en Bachelor of Arts fra Franklin University I Sveits i markedsføring og kommunikasjon. Hun begynte i UNION i mars 2023.

  • Gruppen