union-site

Hroar Nilsen

Partner UEK

Hroar Nilsen er partner og eier i UNION Gruppen, og investorkontakt i UNION Eiendomskapital. Hroar har mange års erfaring innen salg og markedsføring fra ulike stillinger hos Rank Xerox og Nokia. Han har blant annet vært direktør i Christiania Markets, samt arbeidet til sammen ni år i First Securites som direktør i Corporate Finance. Hroar har arbeidet i UNION siden 2011, før det var han syv år i Sector Asset Management som partner og head of sales.

  • investere
  • Kapitalforvaltning