union-site

Ingar Rognås

Asset management UEK

Ingar Rognås arbeider som teknisk rådgiver i UNION Eiendomskapital, med ansvar for teknisk drift, prosjektledelse og rådgiving, spesielt teknisk due diligence. Ingar har tidligere jobbet syv år i DriftsCompagniet, vært driftssjef i Aberdeen Property Investors, og arbeidet i Ingeniørbygg. Ingar har mer enn 20 års erfaring innen drift og vedlikehold av næringseiendommer.

  • Kapitalforvaltning
  • forvalte