union-site
Ingar Rognås

Ingar Rognås

Asset management

Ingar Rognås arbeider som teknisk rådgiver i kapitalforvaltningen, med ansvar for teknisk drift, prosjektledelse og rådgiving, spesielt teknisk due diligence. Ingar har tidligere jobbet syv år i DriftsCompagniet, vært driftssjef i Aberdeen Property Investors, og arbeidet i Ingeniørbygg. Ingar har mer enn 20 års erfaring innen drift og vedlikehold av næringseiendommer.

Department
Branch