union-site
Jan Sørlie

Jan Sørlie

Asset management

Jan Sørlie arbeider som teknisk forvalter i kapitalforvaltningen, med hovedansvar for teknisk drift av eiendommene. Herunder etablering og oppfølging av felles- og gårdeierbudsjetter, rehabilitering og vedlikehold. Jan har vært ansatt siden oppstarten av UM i 2010, og har tidligere jobbet i DriftsCompagniet AS, Marius Management AS og Saga Petroleum AS med tilsvarende oppgaver. Jan har 25 års erfaring som elektriker og bas på større byggeprosjekter. Jan er utdannet som Driftsøkonom.

Department
Branch