union-site

Jan Sørlie

Asset management

Jan Sørlie arbeider som teknisk forvalter i kapitalforvaltningen, med hovedansvar for teknisk drift av eiendommene. Herunder etablering og oppfølging av felles- og gårdeierbudsjetter, rehabilitering og vedlikehold. Jan har vært ansatt siden oppstarten av UM i 2010, og har tidligere jobbet i DriftsCompagniet AS, Marius Management AS og Saga Petroleum AS med tilsvarende oppgaver. Jan har 25 års erfaring som elektriker og bas på større byggeprosjekter. Jan er utdannet som Driftsøkonom.

  • Kapitalforvaltning
  • Forvalte
Department
Branch