union-site
Kaviya Elaiyarajah

Kaviya Elaiyarajah

Asset Manager

Kaviya er ansatt som Asset Manager, og jobber hovedsaklig med eiendomsporteføljene i UNIONs alternative investeringsfond. Hun har vært ansatt i UNION siden 2022 hvor hun ble ansatt som trainee. Kaviya har seks års erfaring fra CBRE med forvaltning av næringseiendom på vegne av internasjonale investorer og er utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI.

Department
Branch