union-site

Kristian Bartnes

Director Fund Raising

Kristian Bartnes er direktør for kapitalinnhenting og investor relations i Union Eiendomskapital. Kristian arbeider med alle fond og investorer, i tillegg til forretningsutvikling for selskapet. Kristian har arbeidet i Union Eiendomskapital siden mars 2020, og har bred erfaring fra blant annet Storebrand innen kapitalforvaltning, pensjon og oppfølging av kunder. Kristian har en Master of Science i Business & Administration fra Handelshøyskolen BI.

  • investere
  • Kapitalforvaltning