union-site
Kristian Bartnes

Kristian Bartnes

Partner / Director Fund Raising

Kristian Bartnes er partner og direktør for kapitalinnhenting og investor relations i kapitalforvaltningen. Kristian arbeider med alle fond og investorer, i tillegg til forretningsutvikling for selskapet. Kristian har arbeidet i UNION siden mars 2020, og har bred erfaring fra blant annet Storebrand innen kapitalforvaltning, pensjon og oppfølging av kunder. Kristian har en Master of Science i Business & Administration fra Handelshøyskolen BI.

Department
Branch