union-site

Kristin Madsen

Asset management UEK

Kristin Madsen arbeider hovedsakelig med oppfølging og forvaltning av eiendomsporteføljene til UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II, UNION Core Real Estate Fund, samt koordinering av Due Diligence for salg av eiendommer. Kristin har arbeidet i UNION Eiendomskapital siden 2011, og har tidligere til sammen 18 års arbeidserfaring med kontrakts- og eiendomsforvaltning blant annet fra ForvaltningsCompagniet AS.

  • Kapitalforvaltning
  • forvalte