union-site

Lars-Erik Wogsted

Asset management UEK

Lars Erik Wogsted jobber hovedsakelig med utvikling av eiendomsporteføljene til UNIONs investeringsfond. Lars Erik ble ansatt i Union Eiendomskapital mai 2019 og har 16 års erfaring fra eiendomsbransjen innen feltene utvikling, transaksjon, utleie og konsept utvikling for næringseiendom, hvor de seneste årene som partner i Stor-Oslo Eiendom. Lars Erik er utdannet MSc i industriell økonomi, samt bygg konstruksjon fra Universitet i Agder og Oslo.

  • Kapitalforvaltning
  • forvalte