union-site

Lars Even Moe

Partner UEK

Lars Even Moe er partner og eier i UNION Gruppen, og sitter i styret i flere av UNIONs datterselskaper. Lars Even var med å etablere UNION Eiendomskapital i 2004. Lars Even arbeider i tillegg til sine administrative funksjoner med forvaltning og eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond – UNION Real Estate Fund I og II samt øvrige eiendomsfond. Lars Even har 22 års erfaring med investeringer i næringseiendom, og er utdannet siviløkonom fra BI.

  • investere
  • Kapitalforvaltning