union-site
Lars Even Moe

Lars Even Moe

Partner / Managing director

Lars Even Moe er partner og eier i UNION, og managing director i kapitalforvaltningen. Han sitter i styret i flere av UNIONs datterselskaper. Lars Even var med å etablere kapitalforvaltningen i 2004. Lars Even arbeider i tillegg til sine administrative funksjoner med kapitalinnhenting, forvaltning og eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond. Lars Even har 25 års erfaring med investeringer i næringseiendom, og er utdannet siviløkonom fra BI. 

Department
Branch