union-site

Lars Even Moe

Partner / Managing director UEK

Lars Even Moe er partner og eier i UNION Gruppen, og managing director i UNION EIendomskapital. Han sitter i styret i flere av UNIONs datterselskaper. Lars Even var med å etablere UNION Eiendomskapital i 2004. Lars Even arbeider i tillegg til sine administrative funksjoner med kapitalinnhenting, forvaltning og eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond – UNION Real Estate Fund I, II og II samt øvrige eiendomsfond. Lars Even har 25 års erfaring med investeringer i næringseiendom, og er utdannet siviløkonom fra BI. 

  • Kapitalforvaltning
  • investere