union-site
Magnus Meyer

Magnus Meyer

Senior controller

Magnus Meyer arbeider hovedsakelig med økonomisk og finansiell oppfølging og rapportering av UNIONs alternative investeringsfond til banker og investorer. Magnus arbeider også med forvaltning, oppfølging og rapportering av prosjektinvesteringer i eiendom. I tillegg har Magnus en rolle som risikostyringsansvarlig i fondet for boligutvikling. Magnus har vært ansatt i UNION siden 2023, har tidligere arbeidserfaring som revisor i EY, er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og er statsautorisert revisor.

  • forvalte
  • Kapitalforvaltning