union-site
Marius Alfredsen

Marius Alfredsen

Fund administration

Marius Alfredsen arbeider hovedsakelig med økonomisk og finansiell oppfølging og rapportering av UNIONs alternative investeringsfond til banker og investorer. Marius arbeider også med forvaltning, oppfølging og rapportering av prosjektinvesteringer i eiendom. Marius har vært ansatt i UNION siden 2011, og er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole.

Department
Branch