union-site

Øystein A. Landvik

Partner / CEO

Øystein A. Landvik er grunnlegger, eier og CEO i UNION.  Han sitter i styret i flere av UNIONs datterselskaper.  Øystein arbeider i tillegg til sine administrative funksjoner med eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond samt som styreformann i næringsmegling. Øystein har mer enn 38 års erfaring fra markedet for næringseiendom i Norge som partner eller eier i de selskapene han har arbeidet i.

  • Gruppen
  • Kapitalforvaltning
  • Investere
Department
Branch
Branch