union-site
Øystein A. Landvik

Øystein A. Landvik

Partner

Øystein A. Landvik er grunnlegger og eier i UNION.  Han er styreleder i UNION og sitter i styret i flere av UNIONs datterselskaper.  Øystein arbeider med eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond samt som styreformann i næringsmegling. Øystein har mer enn 38 års erfaring fra markedet for næringseiendom i Norge som partner eller eier i de selskapene han har arbeidet i.

Department
Branch
Branch