union-site
Ragnhild  Bøe

Ragnhild Bøe

Asset management analyst

Ragnhild Bøe er ansatt som asset management analytiker og arbeider med eksisterende investeringer i UNIONs alternative investeringsfond. Hun har mastergrad i finans og regnskap fra Copenhagen Business School. Ragnhild deltok i UNIONs trainee program i 2020/2021, og har i tillegg tidligere erfaring fra Danske Bank, SEB og Equinor

Department
Branch