union-site

Siv Blanca Børge-Ask

Head of legal and compliance UG

Siv Blanca Børge-Ask arbeider som juridisk direktør i UNION Gruppen, hovedsakelig med juridisk rådgivning og oppfølging av gruppens ulike virksomhetsområder, samt med compliance og risikooppfølging. Siv har tidligere arbeidet som juridisk direktør og konsernadvokat i Storebrand, og som advokat og dommerfullmektig. Siv er utdannet jurist fra UiO

  • Gruppen
  • Kapitalforvaltning