union-site

Stine B. Sørgen

Asset management UEK

Stine B. Sørgen arbeider hovedsakelig med oppfølging og forvaltning av eiendomsporteføljene til UNIONs alternative investeringsfond, UNION Real Estate Fund I og II, og UNION Core Real Estate Fund. Stine arbeidet tidligere syv år som utleiemegler i UNION Norsk Næringsmegling, inntil hun begynte i UNION Eiendomskapital i 2015. Stine har 28 års erfaring fra boligmegling/eiendomsoppgjør, blant annet som fagansvarlig i DnB Eiendom, og er utdannet Eiendomsmegler MNEF fra Handelshøyskolen BI.

  • Kapitalforvaltning
  • forvalte