union-site
Terje Synsvoll Holsing

Terje Synsvoll Holsing

CFO

Terje Holsing er CFO i UNION og arbeider hovedsakelig med konsernrapportering for UNION og UFO Holding, herunder overordnet økonomistyring, likviditet og finansiering. Terje ble ansatt i UNION i 2019 og har 17 års erfaring fra eiendomsbransjen som Økonomidirektør i Sektor Gruppen AS og Finance Director i Citycon Norway AS. Terje er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og Statsautorisert Revisor fra Norges Handelshøyskole. 

Department
Branch