union-site

Terje Synsvoll Holsing

CFO UG

Terje Holsing er CFO i UNION Gruppen og arbeider hovedsakelig med konsernrapportering for UNION Gruppen og UFO Holding, herunder overordnet økonomistyring, likviditet og finansiering. Terje ble ansatt i UNION Gruppen i 2019 og har 17 års erfaring fra eiendomsbransjen som Økonomidirektør i Sektor Gruppen AS og Finance Director i Citycon Norway AS. Terje er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og Statsautorisert Revisor fra Norges Handelshøyskole. 

  • Gruppen