union-site

Torgeir Røstberg

Fund administration UEK

Torgeir Røstberg arbeider hovedsakelig med økonomisk og finansiell oppfølging og rapportering av UNIONs alternative investeringsfond til banker og investorer. Torgeir arbeider også med forvaltning, oppfølging og rapportering av prosjektinvesteringer i eiendom. Torgeir har vært ansatt i UNION Eiendomskapital siden 2006, og er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Bodø.

  • Kapitalforvaltning