union-site

Avkastning på 9,9 prosent i 2020

Totalavkastningen på norsk næringseiendom var 9,9 prosent i 2020 (ubelånt). Direkteavkastningen utgjorde 4,4 prosent, mens verdiveksten var på 5,2 prosent i fjor [1] .

Fall i yieldene bidro til hele verdiveksten, mens leieutviklingen bidro svakt negativt. Dette er i kontrast til 2019, da stigende leienivåer var den viktigste driveren bak verdiveksten.

Sterkest utvikling var det innenfor segmentene kontor og industri (logistikk), mens handel og hotell hadde svakest utvikling i fjor. Kontoreiendom i CBD i Oslo leverte en totalavkastning på om lag 15 prosent i 2020.

Totalavkastningen for eiendom i Norge samlet var 2,2 prosentpoeng høyere enn i 2019. Av de ti landene hvor tallene for 2020 er publisert, var avkastningen i Norge nest høyest. I Sverige var totalavkastningen 5,4 prosent i fjor.

Avkastningstallene ble presentert på et seminar i regi av MSCI og UNION Gruppen torsdag 4. mars. Hvis du ønsker mer informasjon om utviklingen i det norske eiendomsmarkedet, kan du lese mer og holde deg oppdatert i vår analyseportal  eller ta kontakt med våre analytikere.

[1] Kilde: MSCI. Direkteavkastningen og verdiveksten skal i prinsippet summere opp til totalavkastningen. Beregningsmetoden gjør likevel at små avvik kan oppstå.