union-site

 

EIENDOMMENS BELIGGENHET

Ensjø Torg er en del av byfornyelsen der næringseiendom og gammel fabrikkvirksomhet viker for nye boliger, gode servicetilbud, butikker og kulturaktiviteter. Totalt er det planlagt ca. 7.000 boliger, og mange av disse står allerede ferdig. Bygget ligger direkte over Ensjø T-bane, der hovedutgangen til t-banen går langs bygget. 4 av 5 T-banelinjer har stopp på Ensjø, og turen til Jernbanetorget tar kun ca. 4 minutter.


 


 

Transport

Buss

1 min

T-bane

1 min

Nabolaget

Dagligvare

50 m.

Café

100 m.

Butikk

100 m.