union-site

Norwegian Property (NPRO) kjøper Telenors hovedkontor på Fornebu

Telenor engasjerte i fjor sommer UNION Norsk Næringsmegling og Arctic Securities for å vurdere et eventuelt salg av hovedkontoret på Fornebu. NPRO Holding AS inngikk i dag avtale med Telenor Real Estate AS om kjøp av Snarøyveien 30. Transaksjonen verdsetter eiendommen til NOK 5 450 millioner i brutto eiendomsverdi.

Snarøyveien 30 ble bygget i 2002 og er tegnet av HUS Sivilarkitekter MNAL, NBBJ Architects Norway og Per Knudsen arkitektkontor. Tomten er 134 000 kvm, og har en bygningsmasse på 198 000 kvm (inkludert parkering). De største leietakere er Telenor, Tieto Evry, ABB og Norwegian Fashion Center.

Salget av hovedkontoret, sammen med 85 utviklingseiendommer som ble solgt etter sommeren, er en del av Telenors program for forenkling og modernisering.

UNION og Arctic ønsker å takke Telenor og deres juridiske rådgiver Advokatfirmaet Haavind, samt Norwegian Property og deres rådgivere Advokatfirmaet Wiersholm og PwC, for et godt samarbeid gjennom prosessen. 

For mer informasjon, kontakt partner i UNION Norsk Næringsmegling Erlend Aagesen

  • Transaksjon