union-site

Selger for AF Gruppen og Höegh Eiendom på HasleLinje

Aksjene i Karvesvingen 5 AS er solgt til Clarkson Platou Real Estate. UNION Norsk Næringsmegling har vært AF Gruppen og Höegh Eiendoms rådgiver i transaksjonen.

Det nyoppførte bygget er på 18 000 kvm og et av Europas smarteste bygg. Karvesvingen 5 er miljøsertifisert BREEAM-NOR Excellent. 

ATEA er største leietaker sammen med andre bransjeaktører innen IT og telekom. Bygget har blitt en media- og teknologihub på HasleLinje.  

HasleLinje er en 100 mål stor eiendom som ligger mellom t-banestasjonene Hasle, Løren og Økern. Bydelen fremstår nå som tilnærmet ferdig utviklet med butikker, serveringssteder, skole, og et nabolagshotell som står ferdig i april. 

For mer informasjon om transaksjonen, kontakt Christian Valdem, Partner, UNNM. 

  • Transaksjon