union-site

UNION Eiendomskapital tar opp to nye partnere

UNION Eiendomskapital har besluttet å ta opp to nye partnere. Opptaket er en del av UNIONs lederutvikling.

 Siv Blanca Børge- Ask og Stine Beate Sørgen tas opp som partnere sommeren 2022.

Siv er juridisk direktør i UNION og har vært en sentral medarbeider siden 2011. Hennes arbeidsoppgaver er juridisk rådgivning, compliance og risikooppfølging. Siv er også sentral i etablering av nye fond i regi av UNION Eiendomskapital.

Stine har vært i UNION siden 2008, og arbeidet i starten som megler i næringsmeglingen. I 2015 startet Stine i kapitalforvaltningen, og jobber med oppfølging og forvaltning av eiendomsporteføljene til UNIONs alternative investeringsfond.

Det er en stor glede å ønske to svært dyktige kollegaer velkommen som partnere i kapitalforvaltningen. Siv og Stine er verdifulle medarbeidere som har jobbet målrettet og utmerket over mange år i UNION. De er begge lagspillere med spisskompetanse innen sine fagfelt. De gjør en forskjell for kunder, kollegaer og samfunnet slik at vi er en foretrukken eiendomspartner for våre investorer, sier Lars Even Moe, Managing Director I UNION Eiendomskapital.

 For mer informasjon, kontakt Lars Even Moe.

  • karriere