union-site
vimeo_video_preview

UNION lanserer ny profil

Som del av en strategisk prosess lanserer UNION sin nye visuelle profil. I tillegg til å fremstå oppdatert og tydelig skal merkevaren UNION også oppleves mer samlet og beskrive hvem vi er og hva vi tilrettelegger for.

UNION skal tydeliggjøres som den foretrukne eiendomspartneren med engasjerte, etterrettelige og kreative medarbeidere.

Behovet for en bredere verktøykasse har meldt seg for UNION innen forretningsområdene kapitalforvaltning, næringsmegling og analyse. Gjennom prosessen har det vært viktig å bygge videre på UNIONs sterke merkevare, og beholde sentrale elementer i logoen, og blått som primærfarge. I tillegg er eksisterende typografi videreført. Med justert fargepalett, ny bildebank, illustrasjoner og animasjoner har vi fått en verktøykasse med retningslinjer som bidrar til at all kommunikasjon kan utføres målrettet og effektivt på alle flater.

Ny logo
Vi har sett til elementer i UNIONs gamle logo når den nye logoen er utviklet. Vi løfter frem bokstaven U som et symbol, inkluderer sammenkoblingen/unionen, eiendom og de gjenkjennbare store bokstavene i vår nye logo.

Logoen er bygget av komponenter som hinter til bygg, eiendom og by, og symboliserer også samhandling og sirkulæritet. Alle viktige deler i UNIONs virksomhet.

Tidligere har hvert selskap hatt hver sin logo. Nå samler vi hele UNION med datterselskaper under én logo for å tydeliggjøre at vi er ett UNION. Samtidig gir den nye profilen de ulike selskapene anledning til å uttrykke egenart gjennom tekst, farger og illustrasjoner.

- Vi tar UNION inn i fremtiden med en modernisering av merkevaren vår. Målsetningen for prosjektet har vært å sikre en bedre visuell helhet på alle flater med fokus på det digitale, i tillegg til å skape en sterk fellesskapsfølelse internt. Dette er et viktig grep for å befeste vår posisjon som den ledende eksperten på næringseiendom i Norge, sier head of marketing Karin Hagen.

For mer informasjon, kontakt Head of marketing Karin Hagen.