union-site
Logo

Styret

Styrets leder og medlemmer

Bjørn Henningsen

Bjørn Henningsen

Styreleder

Bjørn Henningsen er partner og eier i UNION Gruppen og styreleder i flere av UNIONS datterselskaper. Bjørn var med å etablere UNION Eiendomskapital i 2004. Bjørn arbeider i tillegg til sine administrative funksjoner hovedsakelig med forvaltning og eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond – UNION Real Estate Fund I og II. Bjørn har mange års erfaring fra markedet for næringseiendom i Norge, 12 år fra bankfinansiering av næringseiendom, og deretter 17 år fra eiendomsinvestering og -utvikling. Bjørn er siviløkonom fra Herriot-Watt University i Skottland.

Øystein A. Landvik

Øystein A. Landvik

Styremedlem

Øystein A. Landvik er founding partner, eier og CEO i UNION Gruppen. Øystein har mer enn 35 års erfaring fra eiendomsmarkedet, som partner eller eier av de selskapene han har arbeidet i. Øystein var med å etablere UNION Gruppen i 2002, og Norsk Nærings Megling AS (NNM) siden 1984. Øystein er utdannet statsautorisert eiendomsmegler CCIM.

Lars Even Moe

Lars Even Moe

Styremedlem

Lars Even Moe er partner og eier i UNION Gruppen, og sitter i styret i flere av UNIONs datterselskaper. Lars Even var med å etablere UNION Eiendomskapital i 2004. Lars Even arbeider i tillegg til sine administrative funksjoner med forvaltning og eiendomsinvesteringer for UNIONs alternative investeringsfond – UNION Real Estate Fund I og II samt øvrige eiendomsfond. Lars Even har 25 års erfaring med investeringer i næringseiendom, og er utdannet siviløkonom fra BI.