union-site

Ukesnytt

UNION Ukesnytt – søk i arkivet

Ukesnytt er en oppsummering av siste ukes bevegelser i eiendomsmarkedet. Sakene er kategorisert etter geografi og segment, og man kan enkelt skille mellom saker som omhandler transaksjoner, leiemarkedet og makro.

I vårt digitale arkiv har du tilgang til alle sakene som er omtalt i UNION Ukesnytt siden 2013. Sakene er kategorisert etter geografi og segment, og man kan enkelt skille mellom saker som omhandler transaksjoner, leiemarkedet og makro. Arkivet inneholder om lag 3 000 saker.

Mottar du ikke vårt nyhetsbrev? Meld deg på her.

Filtrer

 • čakč 25. b. 2023

  Siste nytt fra eiendomsmarkedet

  DNB Livsforsikring og Relog har solgt Vestby Storsenter til Wessel Eiendom, Alti Eiendomsinvest og LL Sørco II. Kjøpesenteret består av 47 butikker og hadde en omsetning på om lag MNOK 714 i 2022. Alti Forvaltning vil drifte senteret etter eierskiftet i oktober.

  • Transaksjon
  • Øvrig
  • Handel
 • čakč 25. b. 2023

  PKH har kjøpt Rødbølveien 26 i Larvik av VN Utvikling. Kombinasjonseiendommen stod ferdig i forrige måned, og er utleid til NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark med en leietid på 10 år.

  • Øvrig
  • Kontor
  • Logistikk
 • čakč 25. b. 2023

  Estate Nyheter: Malling & Co Investments har på vegne av Agate Utvikling m.fl. tilrettelagt kjøpet av en rekke utviklingseiendommer på Lund i Kristiansand. Utbyggerne ønsker å bygge mellom 250 og 300 boliger.

  • Transaksjon
  • Øvrig
  • Bolig
 • čakč 25. b. 2023

  Storebrand Eiendom har signert en leiekontrakt med Vår Energi på Filipstad Brygge i Oslo. Selskapet flytter dermed et steinkast fra sine eksisterende lokaler på Aker Brygge.

  • Leiemarkedet
  • Oslo
  • CBD
  • Kontor
 • čakč 25. b. 2023

  Entra har signert en åtteårig leieavtale med ABK-Qviller på 3 300 m2 i Brynsengfaret 6 i Oslo.

  • Leiemarkedet
  • Oslo
  • Bryn-Helsfyr
  • Kontor
 • čakč 25. b. 2023

  A Abrahamsen & Co har signert en leiekontrakt på 2 500 m2 med Jula i Strømsveien 239 på Alna i Oslo. Den svenske kjeden åpnet med det sitt 41. varehus i Norge.  

  • Leiemarkedet
  • Oslo
  • Ytre nord-øst
  • Handel
 • čakč 25. b. 2023

  Norges Bank økte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,25 prosent på rentemøtet onsdag 20. september. Sentralbanken varsler samtidig at renten trolig vil settes videre opp i desember.

  • Makro
 • čakč 25. b. 2023

  Federal Reserve besluttet å holde styringsrenten uendret innenfor intervallet på 5,25 til 5,50 prosent på rentemøtet onsdag 20. september. Sentralbankens prognoser indikerer to rentekutt i 2024.

 • čakč 25. b. 2023

  Federal Reserve besluttet å holde styringsrenten uendret innenfor intervallet på 5,25 til 5,50 prosent på rentemøtet onsdag 20. september. Sentralbankens prognoser indikerer to rentekutt i 2024.

  • Makro
 • čakč 18. b. 2023

  Siste nytt fra eiendomsmarkedet

  Technopolis Holding har signert en leiekontrakt med ECIT i Profilbygget (Rolfsbuktveien 2) på Fornebu. Selskapet sitter fra før i nabobygget, og ønsker nå å utvide kontorarealet og flytte hovedkontoret til Profilbygget.

  • Leiemarkedet
  • Oslo
  • Fornebu
  • Kontor
 • čakč 18. b. 2023

  Norges Bank: Bedriftene i regionalt nettverk forventer økt aktivitet i tredje kvartal, men en avtagende vekst mot vinteren. Samtidig rapporterer bedriftene om redusert lønnsomhet i tredje kvartal, sammenlignet med samme tid i fjor. Bedriftene venter en lønnsvekst på 5,4 prosent i år og 4,6 prosent til neste år.

  • Makro
 • čakč 18. b. 2023

  Den europeiske sentralbanken (ECB) besluttet å øke innskuddsrenten med 0,25 prosentpoeng til 4,0 prosent på rentemøtet torsdag 14. september. Renten er nå på sitt høyeste nivå noensinne, etter å ha blitt hevet fra -0,5 til 4,0 prosent i løpet av de siste 14 månedene. I sentralbankens oppdaterte inflasjonsanslag anslås en inflasjon på 5,6 prosent i inneværende år og 3,2 prosent i 2024.

  • Makro
 • čakč 18. b. 2023

  SSB: Byggekostnadsindeksen for boliger økte med 3,3 prosent i august, sammenlignet med samme måned i fjor. Økningen i materialkostnadene var på 2,9 prosent, mens arbeidskraften ble 4,7 prosent dyrere i perioden.

  • Makro
 • čakč 11. b. 2023

  Siste nytt fra eiendomsmarkedet

  Bane Nor Eiendom har kjøpt Jernkroken 16 i Groruddalen i Oslo av Toten Transport. Lagereiendommen er på 9 900 m2 og er utleid til blant annet selger, Inter Marked og Ferskt og Grønt Engros.

  • Transaksjon
  • Oslo
  • Ytre nord-øst
  • Ytre nord og øst
  • Logistikk
 • čakč 11. b. 2023

  NREP og Midgard Partners har kjøpt Stanseveien 2 på Kalbakken i Oslo av Vinderen Holding. Kombinasjonseiendommen er på 4 400 m2 og har en årlig inntekt på om lag MNOK 5.

  • Transaksjon
  • Oslo
  • Ytre nord og øst
  • Ytre nord-øst
  • Logistikk
 • čakč 11. b. 2023

  En club deal tilrettelagt av Clarksons Project Finance har kjøpt Bergemoveien 42 i Grimstad for MNOK 46 av IKM Eiendom. Eiendommen er på 9 600 m2 og utleid til Smaken av Grimstad.

  • Transaksjon
  • Øvrig
  • Logistikk
 • čakč 11. b. 2023

  Asp Eiendom har kjøpt Årnes Næringspark (Folmovegen 15, 52 og 54) i Årnes av Waagan Holding. Eiendommen er utleid til blant annet Ullensaker Ved AS.

  • Transaksjon
  • Øvrig
  • Logistikk
 • čakč 11. b. 2023

  SSB: Konsumprisindeksen (KPI) i Norge steg med 4,8 prosent fra august 2022 til august 2023. Tolvmånedersveksten er på nivå med april i fjor, og er 1,1 prosent lavere enn det Norges Bank forventet i tredje kvartal. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 6,3 prosent i samme periode.

 • čakč 11. b. 2023

  Eiendom Norge: På landsbasis falt boligprisene med 0,6 prosent i august, korrigert for sesongvariasjoner. Så langt i år har prisene på boliger i landet steget 5,7 prosent. I hovedstaden falt boligprisene 1,4 prosent, korrigert for sesongvariasjoner. Les mer her.

 • čakč 11. b. 2023

  SSB: Veksten i BNP Fastlands-Norge blir 1,0 prosent i år og 1,7 prosent til neste år, ifølge oppdaterte prognoser. Samtidig venter SSB at veksten i konsumprisindeksen (KPI) blir 5,8 og 4,0 prosent i henholdsvis 2023 og 2024.

  • Makro
1