union-site

Ukesnytt

UNION Ukesnytt – søk i arkivet

Ukesnytt er en oppsummering av siste ukes bevegelser i eiendomsmarkedet. Sakene er kategorisert etter geografi og segment, og man kan enkelt skille mellom saker som omhandler transaksjoner, leiemarkedet og makro.

I vårt digitale arkiv har du tilgang til alle sakene som er omtalt i UNION Ukesnytt siden 2013. Sakene er kategorisert etter geografi og segment, og man kan enkelt skille mellom saker som omhandler transaksjoner, leiemarkedet og makro. Arkivet inneholder om lag 3 000 saker.

Mottar du ikke vårt nyhetsbrev? Meld deg på her.

Filtrer

 • 1. juli 2024

  Dette har vi lest den siste uken …

  I 2026 vil om lag en fjerdedel av kontormassen i USA stå ledig. Det kan føre til et fall i eiendomsverdiene på til sammen 250 milliarder dollar, ifølge Moody’s

 • 1. juli 2024

  Siste nytt fra eiendomsmarkedet

  OBOS har kjøpt Felt A i Diakonhjemmet Hage i Oslo av Diakonhjemmet. Feltet er regulert til boligformål og har en utnyttelsesgrad som tilsier om lag 200 boliger. Eiendommen ligger mellom Majorstuen og nye Diakonhjemmet T-banestasjon.

  • Transaksjon
  • Oslo
  • Indre vest
  • Bolig
 • 1. juli 2024

  Entra ASA har solgt Universitetsgata 11 i Oslo sentrum til et syndikat tilrettelagt av Njord Securities for MNOK 225. Eiendommen er utleid til Clarion Collection Hotel Savoy, som består av 89 rom.

  • Transaksjon
  • Oslo
  • Sentrum
  • Hotell
 • 1. juli 2024

  Meteva Eiendom har solgt Sven Bruns gate 2 i Oslo sentrum til USBL. Bygården består av 20 leiligheter.

  • Transaksjon
  • Oslo
  • Sentrum
  • Bolig
 • 1. juli 2024

  Kraft Eiendomsinvest I har kjøpt Pindsleveien 9 i Sandefjord av Hibernian Eiendom. Handelseiendommen er utleid til Elkjøp og Megaflis. Årlig leieinntekt var på om lag MNOK 5,3 i 2023. Njord Securities var tilrettelegger av kjøpet.

  • Transaksjon
  • Øvrig
  • Handel
 • 1. juli 2024

  DNB/NIMA: PMI-indeksen falt med poeng til 47,6 i juni (justert for sesongsvingninger). Indeksen endte under 50 poeng, noe som indikerer en svak nedgang i industriaktiviteten.

  • Makro
 • 24. juni 2024

  Dette har vi lest den siste uken …

  Halvparten av europeiske fondsforvaltere tror at mer enn 30 prosent av eiendommene deres er «stranded». Det er liten tvil om at bedring av energieffektivitet og andre miljøtiltak blir viktige fremover, men det er jo lov til å håpe på at man etter hvert innser at det også på lang sikt er fornuftig å bruke den eiendomsmassen som allerede er bygget ...


  Kredittratingselskapene er på ballen. Shorenstein Properties har vært i mislighold av en obligasjon på 187 millioner dollar siden juli 2023, ifølge Financial Times. Obligasjonen er i sin helhet knyttet til et kontorbygg på Broadway som ikke klarer å dekke rentekostnadene. Obligasjonen er ratet AA, det samme som blant andre DNB …

 • 24. juni 2024

  Siste nytt fra eiendomsmarkedet 

  Pareto Eiendomsfelleskap har kjøpt en tomt i Moss Næringspark av Skolt Holding. Tomten er på 65 mål og skal utvikles til et logistikkbygg.

  • Transaksjon
  • Øvrig
  • Logistikk
 • 24. juni 2024

  Deas Asset Management har på vegne av Nordea Norge Pensjonskasse solgt Tollbugata 24 i Oslo til Clarksons ESG Core Plus. Kontoreiendommen er på om lag 3 800 m2.

  • Transaksjon
  • Oslo
  • Sentrum
  • Kontor
 • 24. juni 2024

  Et syndikat tilrettelagt av Kraft Finans har kjøpt Løkkeveien 33 og 35 i Alta som en del av en «club deal» med byggherren Nordlysbyen Eiendom. Samlet areal er 5 200 m2 og årlig leieinntekt er MNOK 11.

  • Transaksjon
  • Øvrig
  • Kontor
 • 24. juni 2024

  Norwegian Property har utstedt NOK 420 millioner i en ny senior sikret obligasjon med en løpetid på 3 år. Kupongen er på 3m NIBOR + 1,28 prosentpoeng. Obligasjonen er sikret med en pant i Drammensveien 60 i Oslo.

 • 24. juni 2024

  Storebrand Eiendom har signert en leiekontrakt på 4 200 m2 med Protector Forsikring ASA på Filipstad Brygge i Oslo. Forsikringsselskapet forventes å flytte inn i løpet av våren 2025. Avtalt leietid er 15 år. 

  • Leiemarkedet
  • Oslo
  • CBD
  • Kontor
 • 18. juni 2024

  Entra har signert en tiårig leieavtale på 10 000 m2 med Oslo kommune i Brynsengfaret 6 i Oslo. Vann- og avløpsetaten flytter inn høsten 2025.

  • Leiemarkedet
  • Oslo
  • Bryn-Helsfyr
  • Kontor
 • 18. juni 2024

  SSB: Veksten i BNP Fastlands-Norge ventes å bli 0,5 prosent i år, 2,4 prosent i 2025 og 2,9 prosent i 2026, ifølge oppdaterte prognoser. Videre legger SSB til grunn at styringsrenten kuttes med 0,25 prosent.

  • Makro
 • 18. juni 2024

  Storebrand Livsforsikring har kjøpt K8 (Knud Holms gate 8) i Stavanger sentrum av Base Property for i underkant av NOK 1,1 mrd. Det nylig ferdigstilte høyhuset er på 15 000 m2 fordelt på 16 etasjer. Misjonskirken eier for øvrig en seksjon i bygget som ikke er en del av transaksjonen.

  • Transaksjon
  • Stavanger
  • Kontor
 • 17. juni 2024

  Dette har vi lest den siste uken

  Det er ikke bare i Norge at boligmarkedet virker motstandsdyktig mot renteøkningene. Ifølge The Economist var globale boligpriser (ekskludert Kina) 3 prosent høyere i april sammenlignet med 12 måneder før. I USA er misligholdsraten av boliglån rekordlav på 1,7 prosent. Til sammenligning var misligholdsraten 11 prosent på høyden av finanskrisen.

 • 17. juni 2024

  Siste nytt fra eiendomsmarkedet

  KMC Properties ASA har fusjonert med svenske Logistea AB. Det fusjonerte selskapet børsnoteres i Stockholm og får navnet Logistea. Dagens aksjonærer i KMC får en eierandel på 49 prosent i det nye selskapet. Logistea blir med det et av de største logistikkselskapene i Norden med 145 eiendommer med en samlet eiendomsverdi på SEK 13,1 mrd. og årlig leieinntekt på om lag MSEK 950.

  • Transaksjon
  • Logistikk
 • 17. juni 2024

  Storebrand Livsforsikring har kjøpt K8 (Knud Holms gate 8) i Stavanger sentrum av Base Property for i underkant av NOK 1,1 mrd. Det nylig ferdigstilte høyhuset er på 15 000 m2 fordelt på 16 etasjer.  Misjonskirken eier for øvrig en seksjon i bygget som ikke er en del av transaksjonen.

  • Transaksjon
  • Stavanger
  • Kontor
 • 17. juni 2024

  Pellerin har kjøpt Aspelin Ramms halvdel av Clarion Hotel The Edge i Tromsø, og blir dermed eneeier. Hotellet består av 290 rom.

  • Transaksjon
  • Øvrig
  • Hotell
 • 17. juni 2024

  Scandinavian Property Group (SPG) har kjøpt en detaljregulert tomt på Stovner i Oslo der det skal utvikles om lag 240 boliger. Tomten ligger i tilknytning til Stovner T-banestasjon.

  • Transaksjon
  • Oslo
  • Ytre vest
  • Bolig
1
Tap to interact