union-site

Boligutvikling
 


UNION satser i boligutviklings segmentet og setter opp et nytt forvaltningsselskap i samarbeid med Baard Schumann. Det nye fondet for boligutvikling ble lansert i oktober 2022.  


Boligutviklingsfondet skal kjøpe og utvikle tomter, landområder og bygninger som har betydelig utviklingspotensiale, hovedsakelig til boligformål i og rundt de største byene i Skandinavia.

Porteføljesammensetningen kan være opsjon på kjøp av tomter, joint ventures med andre aktører eller kjøp av utviklingsprosjekter i varierende faser av reguleringsprosessen på investeringstidspunktet.


Residential development

Forvalter: UNION Residential Development Management AS

Målgruppe: Profesjonelle investorer

URD

Forvalter: UNION Residential Development Management 

Målgruppe: Profesjonelle investorer

Boligutvikling i Norge og Sverige

Fond: UNION Residential Development

Etablert: 2023

Fondsstørrelse: Målsetning om NOK 1,5 mrd

Fase: Investering og kapitalinnhenting

Marked: Skandinavia

Baard Schumann


Baard Schumann leder det nye forvaltningsselskapet. Sammen med teamet i UNION skal han bygge videre på sin erfaring fra over 20 år som konsernsjef i store boligutviklere som Selvaag Bolig og Nordr.

Schumann ledet Selvaag Bolig fra 2008 til 2018. I denne perioden gjennomføre selskapet flere oppkjøp, og deretter børsnotering av selskapet i 2012. Selskapet utvidet sin portefølje fra 3000 til 11000 boliger under hans ledelse. Schumann var sentral i børsnoteringen av Selvaag Bolig i 2012, og de seks påfølgende årene leverte selskapet en årlig avkastning på 18% til investorene.

I perioden 2020-2021 var Schumann initiativtaker til og ledet oppkjøpet av Veidekke Eiendom AS (Nå Nordr AS), som hadde en tomtebank på 17000 enheter i Norge og Sverige. Han var sentral i struktureringen av oppkjøpet og forhandlingen av finansieringen. Etter overtakelsen av selskapet initierte Schumann en finansiell restrukturering gjennom NOK 1,7 mrd bilateralt salg og tilbakekjøpsavtale med et ledende norsk livsforsikringsselskap for norske tomter. Dette bedret selskapets finansielle evne betydelig og den verdijusterte egenkapitalen økte fra 2,6 mrd ved kjøpet til omkring 6,5 mrd høsten 2021.

Før dette var har Schumann vært administrerende direktør for NCC Bolig og markedsdirektør i PEAB Bolig.

  • Boligutvikling