union-site

Næringseiendom


Investeringer i unotert eiendom deles inn i fire strategier; core, core plus, value add og opportunistic. De varierer fra lav risiko til høy risiko, og er definert av både de fysiske egenskapene til eiendommen og mengden gjeld som brukes til å kapitalisere et prosjekt. Vi tilbyr value add og core strategier. 


Value Add
60% belåning
15-17% IRR

Core
Ubelånt
5-7% IRR

Core 30
Inntil 30% belåning
5-7% IRR

Value add

Value-Add er synonymt med vekst og assosiert med moderat til høy risiko. Eiendommer med utviklingspotensiale har ofte underleie eller korte kontrakter ved anskaffelse, og har potensial til å få en bedre kontantstrøm når utviklingspotensialet er tatt ut. Eiendommene har ofte høy ledighet, forvaltningsutfordringer, utsatt vedlikehold eller en kombinasjon av alle tre.

Vi investerer hovedsakelig i Norge, i byregionene Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen. Fondene fokuserer primært på investeringer i detaljhandel, bolig, kontor, lager/logistikk, studentboliger og sosial infrastruktur.  


Value add fond

Forvalter: UNION Eiendomskapital UREF AS

Målgruppe: Profesjonelle investorer

UREF I

Fond: UNION Real Estate Fund Holding

Årgang: 2012

Fondsstørrelse: NOK 1,6 mrd

Fase: Avsluttet

Marked: Norge

UREF II

Fond: UNION Real Estate Fund II Holding

Årgang: 2016

Fondsstørrelse: NOK 2,55 mrd

Fase: Forvaltning / avslutning

Marked: Norge

UREF III

Fond: UNION Real Estate Fund III Holding 

Årgang: 2020

Fondsstørrelse: NOK 2,22 mrd

Fase: Forvaltning

Marked: Norge

UREF IV

Fond: UNION Real Estate Fund IV Holding

Årgang: 2022

Fondsstørrelse: Målsetning om NOK 3 mrd

Klassifisering: Lysegrønt fond ihht. artikkel 8 i SFDR

Fase: Kapitalinnhenting

Marked: Norge

Core

Core investeringer har som mål å genere stabile inntekter i lange og sikre kontantstrømmer i den mest likvide delen av markedet. Risikoprofilen er lav.

Fondet har en bred portefølje med diversifisert eksponering, hvor eiendommene karakteriseres ved å besitte stabile og robuste kontantstrømmer I kombinasjon med solid residualverdi-beskyttelse, samt verdiøkningspotensial ved å realisere forretningsplaner gjennom aktiv forvaltning.

Fondet kjøper hovedsakelig kontorbygg beliggende i sentrum av storbyene og formålsbygg som fortrinnsvis utgjør næringsklynger innen undervisning, idrett, helse og omsorg og andre samfunnsnyttige tjenesteformål.


Core fond

Forvalter: UNION Eiendomskapital CORE AS

Målgruppe: Pensjonskasser, livselskaper, stiftelser og forsikringsselskap

CORE

Fond: UNION Core Real Estate Fund

Årgang: 2016

Fondsstørrelse: NOK 3 mrd

Klassifisering: Lysegrønt fond ihht. artikkel 8 i SFDR

Fase: Kapitalinnhenting / investering/ forvaltning

Marked: Norge

CORE 30

Fond: UNION Core 30

Årgang: 2021

Målsatt fondsstørrelse: NOK 1 mrd

Klassifisering: Lysegrønt fond ihht. artikkel 8 i SFDR

Fase: Kapitalinnhenting / investering/ forvaltning

Marked: NorgeMøt vårt investeringsteam

Vårt investeringsteam består av medarbeidere som har gjennomsnittlig 16 års erfaring fra eiendom.