union-site

Selge?
- Vi realiserer
verdipotensialet i din næringseiendom


Konkurransefortrinn i kompetanse, erfaring og markedsinnsikt 


I over 40 år har vi bygd relasjoner til mennesker og eiendommer i Norge. Vi har til enhver tid oversikt over kjøpere og selgere i markedet. Å vite hvilke aktører, objekter og muligheter som finnes i markedet er essensielt for å kunne bistå våre kunder på en best mulig måte.Verdiskapende rådgivning i  salgsprosessen


Vår salgsprosess er målrettet og effektiv. Med kompetanse og  innsikt  i sentrum, gjennomfører vi en strukturert prosess med fastsatt tidsplan. Gjennom hele prosessen holdes selger oppdatert gjennom løpende rapportering og kommunikasjon i henhold til fremdriftsplanen. Vi utvikler markedsmateriell basert på målgruppen vi skal treffe. 

vimeo_video_preview

Få ut potensialet i din eiendom

Vi analyserer eiendommen for å identifisere og synliggjøre verdiskapende elementer. Sammen med vår inngående kunnskap om området, markedet og kjøperuniverset, realiserer vi potensialet i din eiendom for å oppnå markedets beste pris. 

Utviklingsmuligheter

Leieprispotensial

Konvertering

Tomteutvikling

Dokumenterte resultater over tid
innen alle segmenter


Et kompetent team med fokus på resultat

Engasjerte Etterrettelige Kreative

Ønsker du innsikt i transaksjonsmarkedet?

Utforsk M2, vår dynamiske analyseportal


Snakk med oss om en
sømløs salgsprosess