union-site

Leie ut?

- Vi har oversikt over leietakerne


Vår utleieprosess er analysedrevet og målrettet. I et hvert prosjekt setter vi sammen et egnet team av interne og eksterne ressurser. Gjennom bruk av våre løpende oppdaterte database- og analyseverktøy har vi oversikt over potensielle leietakere til ditt objekt. 

1. Mål

2. Organisering

3. Markedsanalyse

4. Strategi

5. Konseptutviklilng

Eksempel på markedsmateriell

vimeo_video_preview


Dokumenterte resultater over tid
innen alle segmenter.


Et kompetent team med
utfyllende og allsidig bakgrunn


Diskuter mulighetene for din eiendom